Det var en uppmärksammad fastighetsaffär som gav upphov till Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv (Japanstiftelsen). 1987 sålde svenska staten halva ambassadtomten i Roppongi i centrala Tokyo till det japanska fastighetsbolaget Mori Building. Köpesumman var ofattbara 1,2 miljarder kronor. Tomten hade inköpts på 1930-talet, tack vare en insamlingsdonation på drygt 400 000 kronor från svenskkolonin i Japan.

Efter den spektakulära tomtaffären beslöt regeringen att avsätta 17 miljoner kronor till en stiftelse vars uppgift skulle vara att stimulera de svenska kontakterna med Japan. Detta var också i vidare mening syftet med den tidigare donationen från svenskkolonin.

Stiftelsen har i uppdrag att dela ut stipendier till svenska medborgare för studier och forskning i Japan av japanskt samhällsliv.

Styrelsen har i enlighet med formuleringen i stiftelseförordnandet gjort en bred tolkning av vilka som kan tilldelas stipendier. Den har varit angelägen om att välja stipendiater som kan bidra till att sprida fördjupade kunskaper i Sverige om olika aspekter av japanskt samhällsliv, snarare än att inrikta sig på några utvalda ämnes- eller kompetensområden.

Stipendiaterna kan vara:

  1. Forskare, doktorander
  2. Journalister
  3. Konst- och kulturutövare
  4. Högskolestuderande (endast för examensarbeten på kandidat-, magister- och mastersnivå)

Japanstiftelsens officiella namn är Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv. Det är detta namn som anges när man tackar för stiftelsens stöd i förord och liknande. På engelska heter stiftelsen The Scholarship Foundation for Studies of Japanese Society.


Styrelsen för Japanstiftelsen utses av regeringen (finansdepartementet) och består av följande ledamöter:

Dr. Marie Söderberg, EIJS, Stockholm School of Economics (ordförande),
Dr Karl Gustafsson, Utrikespolitiska institutet
Dr Richard Nakamura, Lektor Göteborgs Universitet
Författare och Journalist  Anette Masui
Direktör Bettina Pehrsson, Konsthallschef på Marabouparken

Suppleanter är:
Arkitekt Anders Bodin, Statens fastighetsverk
Docent Christina Nygren
Journalist Erik Ridderstolpe, Sveriges Radio

Styrelsen beslutar om stipendieutdelningen. Japanstiftelsen samarbetar med Sweden-Japan Foundation, som på stiftelsens uppdrag sköter den praktiska hanteringen och administrationen av stipendierna.