2017 års stipendiater – nu är det klart!

Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällsliv har delat ut totalt 26 stycken stipendier för studier och forskning i Japan fr o m mars 2017.

Totalt fördelades SEK 754 000.

Stipendierna för studier av japanskt samhällsliv delas sedan 1992 ut till forskare, doktorander, högskolestuderande på avancerad nivå, journalister och konst- och kulturutövare. Stipendierna kommer från den fond som regeringen avsatte när en del av den svenska ambassadens tomt i centrala Tokyo såldes.

Stipendiater 2017/2018 är:

Forskare och doktorander
Andreas Wallgård, Kulturarv i Japan

Journalister
Malin Jacobson, Båth Shinin-yoku – Japanska skogsbad mot stress
Rickard Freden, Naturligt vin i Japan – hantverk, klimat och kultur
Moa Jörnmark, Reportage om bo-taoshi
Per Kudo, Japans väg mot förnybar energi
Max Schüllerqvist, Reportage om bo-taoshi

Konst- och kulturutövare
Anna Bengtsson, HBTQ och normer i ny media i Japan
Sara Bergqvist, Japanskt hantverk översatt till mönster
Tomas Colbengtson, Same – Ainu kultur och utställningsutbyte
Gustav Ericsson, Buddistisk suicidprevention och kontemplativ vård i Japan
Sofia Fredén, Japanska myter och sagor möter nordiska myter och sagor
Micha Grind, En studie i den japanska slagverkstraditionen
Taiko Paula Hedvall, En musikalisk resa från dåtid till framtid
Petra Holmberg Kusakizome, Naturlig färgning av textil
Anastasia Kirillova Bar Answer, The agents of troubled love
Irena Kraus, Japansk barnteater
Jan Myrman, Kristoffersen Lärdomar från det japanska boendets mångfald
Caroline Lundblad aka Frauke, Studier i Noh för Noh mästaren Kasada Akio under en månad vid hans studio i Kobe
Vilma Luostarinen, Måltidens ooch vänskapets estetik – från tradition till framtid
Victoria Teodorsson, HBTQ och normer i ny media i Japan

Högskolestuderande
Johan af Geijerstam, Japanska förskolor – Engawa – Mötet mellan inom- och utomhus
Axel Ahlin, Kandidatuppsats i två delar
Amy Berggren, Masteruppsats om dagvattensystem i Tokyo
Daniel Garnbeck, Japanskt trähantverk – småskalig produktion
William Larsten, Kandidatuppsats. Studie av ”Lean management” – konceptet
Linda Stjernholm, ”Disability Art” som uttrycksmedel och möjlighet till politisk påverkan i en japansk kontext