Stiftelsen har i uppdrag att dela ut stipendier till svenska medborgare för studier och forskning i Japan av japanskt samhällsliv.

Stiftelsen är angelägen om att välja stipendiater som kan bidra till att sprida fördjupade kunskaper i Sverige om olika aspekter av japanskt samhällsliv, snarare än att inrikta sig på några utvalda ämnes- eller kompetensområden.

Stipendier beviljas med fasta belopp om 12 000 kr för resekostnader, 8 000 kr för den första veckan i Japan och 5 000 kr per vecka för efterföljande veckor. Ordinarie stipendium kan sökas för en period av 2–12 veckor. Kontaktstipendium kan förekomma för två veckors vistelse i Japan, t.ex. som förberedelse för ett kommande projekt.

Japanstiftelsen samarbetar med Sweden-Japan Foundation, som på stiftelsens uppdrag sköter administrationen av stipendierna.

Observera att ofullständiga ansökningar inte kommer att behandlas. Endast ansökningar via vårt elektroniska system accepteras.

Se vidare på sidan “Frågor och svar” samt anvisningar på Ansökningsblanketten.

Ladda ner dokument