Det var en uppmärksammad fastighetsaffär som gav upphov till Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv (Japanstiftelsen). 1987 sålde svenska staten halva ambassadtomten i Roppongi i centrala Tokyo till det japanska fastighetsbolaget Mori Building. Köpesumman var ofattbara 1,2 miljarder kronor. Tomten hade inköpts på 1930-talet, tack vare en insamlingsdonation på drygt 400 000 kronor från svenskkolonin i Japan.

Efter den spektakulära tomtaffären beslöt regeringen att avsätta 17 miljoner kronor till en stiftelse vars uppgift skulle vara att stimulera de svenska kontakterna med Japan. Detta var också i vidare mening syftet med den tidigare donationen från svenskkolonin.

Stiftelsen har i uppdrag att dela ut stipendier till svenska medborgare för studier och forskning i Japan av japanskt samhällsliv.

Styrelsen har i enlighet med formuleringen i stiftelseförordnandet gjort en bred tolkning av vilka som kan tilldelas stipendier. Den har varit angelägen om att välja stipendiater som kan bidra till att sprida fördjupade kunskaper i Sverige om olika aspekter av japanskt samhällsliv, snarare än att inrikta sig på några utvalda ämnes- eller kompetensområden.

Stipendiaterna kan vara:

  1. Forskare eller doktorander
  2. Högskolestuderande och studerande på annan post-gymnasial utbildning
  3. Journalister
  4. Konst- och kulturutövare

Japanstiftelsens officiella namn är Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv. Det är detta namn som anges när man tackar för stiftelsens stöd i förord och liknande. På engelska heter stiftelsen The Scholarship Foundation for Studies of Japanese Society.


Styrelsen för Japanstiftelsen utses av regeringen (finansdepartementet) och består av följande ledamöter:

Professor Karl Gustafsson, Stockholms universitet (ordförande)
Dr Richard Nakamura, lektor, Göteborgs universitet
Författare och journalist  Anette Masui
Journalist Ingrid Thörnqvist
Direktör Bettina Pehrsson, konsthallschef, Kalmar konstmuseum

Suppleanter är:

Arkitekt Leif Brodersen, KTH
Journalist Yukiko Duke
Kapitalsförvaltningschef Erik Lundkvist, Coeli

Styrelsen beslutar om stipendieutdelningen. Japanstiftelsen samarbetar med Sweden-Japan Foundation, som på stiftelsens uppdrag sköter administrationen av stipendierna.